ثبت نام کنید |
 
 
 
انجمن اولیا و مربیان

اسامی اعضاء محترم انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه:
1. جناب آقای نصرتی رئیس محترم انجمن
2. جناب آقای غفاری نائب رئیس انجمن
3. سرکار خانم نجفی منشی انجمن
4. سرکار خانم فروزانی عضو انجمن
5. سرکار خانم بخشی عضو انجمن
6. جناب آقای هجایی عضو انجمن