ثبت نام کنید |
 
 
 
انضباطی

مقررات ابزاری است برای رسیدن هرچه بیشتر به هدف
دانش آموزان موظف به رعایت کامل موازین اسلامی و اخلاقی در دفتار خویش هستند.
الف) رعایت ادب و احترام نسبت به مسئولین، کارکنان و دبیران مدرسه
ب) رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان
ج) سعی شایسته در انجام فرایض دینی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی و مذهبی
د) رعایت نظم در کلاس و احترام به حقوق دیگران
ه) رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه
و) استفاده ازلباس، کفش و مانتوی ساده و مناسب با شئون دانش آموزی و عدم استفاده از مدل هایی که بنا به تشخیص مسئولین آموزشگاه نامناسب می باشد.
ز) مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه
- دانش آموزان باید علاوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه، در رفت و آمد به مدرسه نیز از لباس و پوشش مناسب استفاده کنند.
- دانش آموزان موظفند در صورت مشاهده اعمال خلاف از دیگران قبل از هر گونه برخورد، مراتب را به اطلاع مسئولین برسانند.
- اولیا دانش آموزان موظفند وضعیت اخلاقی، علمی، اجتماعی و … فرزند خود را به مسئولین آموزشگاه اطلاع دهند تا هماهنگی لازم جهت اصلاح امر بین خانه و مدرسه به عمل آید.
- در صورت غیبت ولی دانش آموزان موظفند روز بعد علت غیبت را به اطلاع مسئولین برسانند.
- غیبت غیر موجه سه بار در طول سال تحصیلی برابر قانون و مقررات برخورد می گردد.
- دانش آموزان موظف به حضور در صف صبحگاهی می باشند.
- ورود دانش آموز بعد از دبیر به کلاس ممنوع می باشد مگر با مجوز دفتر.
- دانش آموزان موظفند در کلیه برنامه های آموزشگاه که در ساعات اداری یا ایام تعطیل توسط مسئولین آموزشگاه تنظیم و اعلام می شود شرکت کنند.
- ارسال دعوت نامه به اولیای دانش آموزان به هر دلیلی که باشد به منزله ضرورت حضوری ولی دانش آموز در آموزشگاه می باشد.
- چنانچه دانش آموزی به وسایل، تجهیزات و یا ساختمان مدرسه و یا سایردانش آموزان خسارت و آسیب برساند باید توسط دانش آموزیا ولی وی جبران شود.
- خروج دانش آموزان از بدو ورود به آموزشگاه قبل از مراسم صبحگاهی تا پایان ساعت کلاس از آموزشگاه ممنوع بوده مگر با مجوز مسئولین آموزشگاه
- هر گونه هرج و مرج، آشوبگری، نزاع و اختلال در آموزشگاه و خارج از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق آئین نامه انضباطی بر خورد خواهد شد.
- اجتماع کردن مقابل درب ورودی آموزشگاه ممنوع است.
با سپاس
مدیریت دبیرستان ابا صالح ( عج ) دوره اول